Rekonstruktionsenheden

Copenhagen Limb Lengthening and Bone Reconstruction Unit

Rigshospitalets Enhed for Rekonstruktiv Ortopædkirurgi og Knogleforlængelse

Rigshospitalets Enhed for Rekonstruktiv Ortopædkirurgi tilbyder behandling for medfødte og erhvervede fejlstillinger og knogletab i bevægeapparatet hos børn og voksne på traumatisk, infektiøs, malign og kongenit baggrund.

Enheden behandler bl.a. patienter med knogleinfektioner (osteomyelitis), amputationer og kontrakturer, følger efter epifysiolyser, avaskulære nekroser, traumatiske skader, herunder non-unions, pseudoarthroser, opretninger omkring knæet (præarthrose) medfødte syndromer m.m. Link til baggrundsartikel i Ugeskrift for Læger om enhedens arbejde.

Behandlingstyper:

Behandlinsmodaliteterne inkluderer opretninger med valgiserende og variserende osteotomier, epifysiodeser, derotationer, forlængelsesoperationer med rammer og motoriserede marvsøm samt erstatning af knogletab med knogletransport og andre modaliteter, herunder stamcelleterapi. Ved ostemyelitter, større bløddelsskader og svære åbne frakturer, udføres rekonstruktioner i tæt samarbejde med plastikkirurgisk og karkirurgisk klinik iht. Sundhedsstyrelsens specialeplan.

Personale:

Klinikken bemandes af læger fra traume- og børnesektionen og arbejder tæt sammen med læger fra håndkirurgisk sektion, tumorsektionen, plastikkirurgisk, karkirurgisk og radiologisk klinik.

Der udføres årligt omkring 150 indgreb, herunder monteres ca. 30 ringfiksatorer og indsættes ca. 20 motoriserede marvsøm. Enheden er forskningsaktiv og har løbende publikationer. Enhedens læger deltager jævnligt i kurser og fellowships i ind og udland.

Henvisninger:

Modtages elektronisk via SP på fax: 3545 2165 og på mail: ortopaed.rigshospitalet@regionh.dk​