Tumorsektionen

Henvisningsvejledning til Tumorsektionen Ortopædkirurgisk Klinik U, Rigshospitalet.

Gå på Internettet: https://www.rigshospitalet.dk

Klik på klinikoversigt.

Klik på Ortopædkirurgisk Klinik.

Klik på henvisninger.

Klik på Henvisningsskabelon til ortopædisk onkologi.

Bemærk at der:

-dels skal sendes en henvisning ud fra PDF-henvisningsskabelonen

-dels skal der sendes billeder med PACS også gerne røntgenbilleder!

-dels sendes beskrivelser af billeder enten inkluderet i henvisningen eller for sig på fax. 35452211

Man kan copy-paste PDF-henvisningsskabelonen ind i Sundhedsplatformens henvisningsformular eller man kan sende den til afdelingskode 130125. (25;1301) eller via CVI.

Husk at give alle de relevante oplysninger man kan ønske sig i en god henvisning:

God relevant anamnese.

God problemorienteret objektiv undersøgelse.

ET OPLÆG dvs. ikke en kopi af de sidste 8 sider journal.

CT-/MR-/PET-CT-/Skintigrafi –beskrivelser.

Selvom billederne er kommet gennem i PACS bliver der ikke konfereret/visiteret hvis der ikke er beskrivelser.

Vi har konferencer af nyhenviste på:

MDT-Sarkom (tværfaglig) Mandag + Torsdag

MDT-Ortopædi Mandag + Onsdag + Torsdag

Notat fra konferencen kan læses i SP om eftermiddagen og sendes desuden til henvisende afdeling.

TGS/29-08-2017